MENTŐÖV-MINDENES
          
Avagy, hogyan teremtsük elő,
   különböző hálózatok, jövedelemtermelő 
         rendszerek működési költségeit

 
 

 


ISMERD MEG A HÁLÓZATÉPÍTŐK SEGÍTŐ PROGRAMJÁT, MELY A
MENTŐÖV-MINDENES
NEVET KAPTA.

PREZENTÁCIÓ
Normál módozat

 
MENTŐÖV- MINDENES
 MLM HÁLÓZATÉPÍTŐK KISEGÍTŐ PROGRAMJA

Olyan önkéntes közösség, melybe csak és kizárólag  hálózatépítéssel tevékenykedők, vagy tevékenykedni szándékozók csatlakoznak.

FIGYELEM! A MENTŐÖV-MINDENES, NEM EGY ÖNÁLLÓ MLM HÁLÓZAT.

A Mentőöv-Mindenes egy olyan program,(marketing stratégia) melynek segítségével a tagok, egy független csoportot építenek maguknak, amivel sok-sok hálózatos rendszerhez csatlakozhatnak.


A Mentőöv-Mindenes programhoz, egyszeri 1270.-Ft tagdíjjal lehet csatlakozni, ha a meglevő hálózatodat szeretnéd, publikálni.
Ha még nem vagy tagja jelenleg egy hálózatnak sem, de szándékodban van ilyen tevékenységet végezni, akkor egyszeri 1.270.- Ft hirdetési jog vásárlásával tudsz csatlakozni....
A csatlakozási díj tulajdonképpen a Mentőöv-Mindenes Apróhirdetőben történő hirdetői jog ára. Vagyis egy szolgáltatási terméket vásárolsz azzal, ha csatlakozol az MM programhoz.
A Mindenes Apróhirdetőben fogod hirdetni azt a másik hálózatot, vagy hálózatokat, amelyeknek a tagja vagy..
Ezekhez a hálózatokhoz fogja kitermelni a csatlakozási díjat, az MM program célirányos fokozata.


 


 

A MENTŐÖV-MINDENES elosztási rendszere egy kicsit eltér a SITE-MLM Mentőöv programjának elosztási rendszerétől.
A SITE-MLM mentőöv program besorolási rendszere 5X7-es mátrixban működik.
A MENTŐÖV-MINDENES alap mátrix rendszere pedig, a felsőbb szintre érésig tetszőleges szélességben és 7 szint mélységben működik.

Az alap mátrixban csak addig keletkezik jövedelem, ameddig a felsőbb szinthez tartozó csatlakozás költsége 12.700.-Ft ki nem termelődik.  Amint az alap mátrixban egy - egy tag csoportjában kitermelődik az emelt szint díja, elindul az első célirányos MLM hálózati jutaléktermelés,
mely ahhoz a hálózathoz termeli elsősorban a fenntartási(vásárlási összegeket), amelyiket a csatlakozó a regisztrációjában megjelölt. 

A Mentőöv-mindenes alap program tovább dolgozik, és a tovább termelődő összegekből a SITE-MLM-el szerződött  MLM hálózatos partnereink hálózatába történő csatlakozások első költségeit finanszírozzuk.

Más MLM termékpartneri hálózatokhoz történő csatlakozások sorrendjét nem határozzuk meg, mert mindezt a Mentőöv-Mindenes Tag sorolja be saját maga számára. Továbbá azt is ő dönti el, hogy a harmadik lépést, (csatlakozás a külső hálózathoz) megteszi-e....

Így tudjuk garantálni a Mentőöv-Mindenes működésének alap célját.

Mi is az?

Minden MLM hálózatépítő kockázat nélkül, és megfelelő létszámú csoporttal csatlakozhasson bármilyen MLM rendszerhez.
 


 

Honnan fogod tudni, hogy a csoportod tagja melyik MLM rendszerhez tartozik?

Most ezt fogom itt ismertetni:
 
-  A Mentőöv-Mindenes regisztrációt követően amint a csatlakozási díj is beérkezett, a tagunk kap a központtól egy levelet, melyben kérjük, az MM Aproba küldje be azoknak a hálózatoknak a reklámját, ha ő tagja már valamelyik MLM hálózatnak, vagy MLM hálózatoknak.
A hirdetésben fel kell tüntetnie a megjelölt hálózatokhoz tartozó regisztrációs link-et.
Azzal a linkkel tud majd hozzá csatlakozni az a Mentőöv-mindenes tag, aki még nem tagja annak az MLM Hálózatnak.

De mi történik akkor, ha a csoportjába olyan csatlakozás is történik, aki már tagja az ő MLM hálózatának?

Erről szól a következő bemutató box...
 
 
 

De mi történik akkor, ha a MENTÓÖV-MINDENES tagunk csoportjába olyan csatlakozás is történik, aki már tagja az ő MLM hálózatának?
 

Itt lép ba a Mentőöv-mindenes körforgásos technikája.

Az előző diában írtam, hogy amint egy-egy tag csoportjának kitermelődik az emelt szintre történő költsége, és megtörténik az első mlm-rendszerhez, történő csatlakozás.

Ugyanakkor megtörténik egy újabb visszacsatlakozás, a mentőöv-mindeneshez, egy újabb célirányos csoporthoz is, jelezve, hogy innen, melyik MLM, vagy más hálózatos rendszerhez történik a csatlakozás.
Majd amikor itt is kitermelődik a célirányos emelt szint költsége, itt is feljebb lép egy szinttel, melyben már a Konkrét MLM-hez történő csatlakozási és fenntartási összeget termeljük ki. Tehát, ha olyan csatlakozója van, aki már tagja a kérdéses MLM-nek, akkor ő az itt keresett összegből tudja finanszírozni az ottani vásárlásokat.
Vagyis, nem baj, ha valakihez itt a Mindenesben egy Mlm társa is csatlakozik.
De van itt még valami, ami arra sarkall minden hálózatépítőt, hogy hívja meg a saját MLM rendszerének a tagjait is.
Ez pedig az, hogy amikor egy egy rendszernél elérkezünk az MM programban a célirányosan történő visszacsatlakozáshoz, ott a besorolásoknál előre lépnek azok, akik az első MM csatlakozásnál jelezték, hogy tagjai a kérdéses rendszernek. Majd hozzájuk csatlakoznak az MM program azon tagjai, akik még nem tagjai a kérdéses MLM rendszernek.

 Majd...ebből a mentőöv-mindenes csoportból is tovább lép a felsőbb szintre érkező tag, a Következő célirányos mindenes csoportba.

Így folytatódik a lánc tovább, és tovább...
 
Itt egy újabb kérdés vetődik fel.....
 
 


 A Kérdés pedig ez:
 A felsőbb szintre lépéskor már tagja lesz valaki a kérdéses hálózatnak?

 Válaszom: Nem.
Ezzel a szinttel még egy-egy olyan SITE-MLM közösségi csoporthoz csatlakozik, melyben azt az összeget termelik ki, amiből a célirányos MLM rendszerhez történő csatlakozást és fenntartását tudják finanszírozni.
 

 
 
A MENTŐÖV -Mindenes Program konkrét lebonyolítása.

1.- A Bal oldali REGISZTRÁCIÓ menü segítségével jelzed a csatlakozási szándékodat.

2.- A Regisztrációt a hozzád küldött megerősítő levél segítségével jóvá kell hagyni, meg kell erősíteni.

3.- A Regisztrációt a díj (1270.-Ft) befizetésével kell véglegesítened.
Erről szintén értesítést kapsz.

4.- A regi díj (hirdetői jog díja) beérkezését követően megtörténik a Mentőöv-Mindenes-be történő besorolásod, MM-sorszám azonosítóval, és megkapod ennek a honlapnak a te azonosítóddal, (kódoddal) ellátott példányát, mellyel tovább tudod építeni a csoportodat.
Megjegyzés: A központ is végez terjesztői tevékenységet, és a hozzá csatlakozókat sorban haladva csatolja, az éppen soronkövetkező üres helyre, kettesével haladva előre.

5.- A díj beérkezése után, megkapod a Mentőöv-mindenes web-irodád jelszavát, ahol követni tudod a csoportod,növekedését, a magasabb szint eléréséig. Bár a csoportod tovább épül, de azt már a magasabb szinthez tartozó web-irodában tudod majd követni.
Ott az azonosítód:  az általad választott célirányos magasabb szintnél az aktuális hálózatra mutató betűjel-sorszám azonosítóra változik. A Jutalék termelése megegyezik a
SITE-MLM alap módozatának jutalék elosztásával>>>, ami kiegészül már az ajánlói bónusszal.
Annyi az eltérés, hogy a besorolás 5 szélességben és 5 mélységben történik, követve a Mentőöv-mindenesben történt sorrendet. 

6.- A magasabb szintre történő besorolásoddal egyidőben zároljuk az alap Mentőöv-mindenes webirodádat, és új webiroda jelszóval követheted az új, Mentőöv-mindenes csoportod növekedését, szintén a magasabb szint eléréséig, az előző MM azonosítód-1 megjelölésével. 
 A visszacsatlakozásnál abban a sorrendben történik a csoport építés, ahogyan az előző csoport tagod az emelt szintre érkezett.
Ebből adódik, hogy a kiforgásoknál, már az 5x5-ös elosztási rendszer fog működni...


7.- Minden csatlakozónak kötelessége a regisztrációját követően megjelölni, hogy tagja-e valamilyen MLM, vagy más hálózatnak, és el kell küldenie az ottani regisztrációs linket tartalmazó hirdetését az MM apróba. 
A Központ megvizsgálja, hogy az említett hálózatokhoz történő csatlakozás lehetséges-e, vagy sem.
Pozitív döntés esetén külön termékpartnerként elindítja annak az MLM-nek a Felsőbb szintű módozatát.
Ez azt jelenti, hogy a Központ lesz az első aki a kérdéses MLM-hez csatlakozik, vagy nem csatlakozik....

FIGYELEM!
A központ minden csatlakozónak felkínálja, hogy legyen Ő az általa megjelölt MLM, vagy más hálózat SITE-MLM termékpartnere, az MLM termékpartneri díj befizetésének vállalásával.
Megjegyzés: Ebben a programban a termékpartneri díjat egy összegben, kedvezmény nélkül tudjuk fogadni....

Továbbá, egy-egy hálózatból csak két termékpartnert tudunk fogadni.
Ezért csak addig fogjuk a lehetőséget felkínálni, amíg a két termékpartneri státusz be nem töltődik.

Nos, innentől kezdve a konkét lebonyolítás automatikussá válik.

 

Ebben a BOX-ban az Új MLM-LÁNCOLAT kifejezést szeretném pár mondattal bemutatni.

Az MLM-LÁNCOLAT nem más, mint egy minimális díj befizetésével szerveződő olyan közösség, mely fokozatosan kapcsolódik, illetve fokozatosan csatol magához sok-sok MLM rendszert.  Természetesen nem jogilag, hanem kereskedelmileg.

Az MLM-Láncolat egyformán hasznos:

1.- Annak a tagnak, aki csatlakozik az MM programhoz. Hiszen ezzel a lehető legkissebb költséggel, mérhetetlen, és folyamatosan növekedő jövedelemhez jut.

2.- Hasznos a programba beépített MLM rendszernek, mert stabíl vásárlói és hálózatépítői réteget kap.
A kilépés, lemorzsolódás ezzel, minimálisra csökken.

3.- És végül, hasznos a gazdasági élet számára is, hiszen a termékek folyamatos megvásárlásával, óriási forgalom generálódik...

Nem vitatom....

Vannak törekvések melyek hasonló elven próbálnak működni....

Vagy olyan nemzetközi kezdeményezésekről is hallani, ahol hasonló alapon működő programmal próbálkoznak...

De olyan nincs, és véleményem szerint nem is lesz, ahol egy program előteremti, más MLM rendszerek költségét úgy, hogy az első két működési szakaszban maga is MLM rendszerként működik, mivel terméket értékesít.

ERRE CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A MENTŐÖV-MINDENES KÉPES.

MIÉRT?

MERT EZT A PROGRAMOT A CSATLAKOZÓK ALAKÍTJÁK, FORMÁLJÁK ÉS TÖKÉLETESÍTIK.

Tehát, te se gondolkodj sokáig, hanem a Honlapunk bal oldali Regisztráció menüre kattintva küldd el a csatlakozási szándékodat.

Ha ezt teszed, olyan út, olyan jövedelem áramlás indul el a számodra, amiről eddig nem is álmodtál.

Ráadásul úgy, hogy ez neked mindössze 1270.-Ft saját költségedbe kerül.

 
 
 
Összefoglalás

Miben segít neked az MM Program:

1.- Örökre és véglegesen megoldja az anyagi gondjaidat úgy, hogy jövedelemtermelés szempontjából a működését három szakaszra bontja
.

- Első és Második szakasz : a SITE-MLM keretén belül működtetett Célirányos MM csoportok termelődő jövedelmei, melyhez mint célirányos hálózat a SITE-MLM hálózat és a Partner Reklámiroda többi hálózatai is hozzá tartoznak.
Ezek a jövedelmek nem szűnnek meg akkor, amikor csatlakozol, a hozzá tartozó külső hálózathoz, hanem használva a körforgásos rendszert, tovább termelik a jövedelmet.
- A harmadik szakasz-Célirányos MM csoportokhoz tartozó Külső MLM hálózatoktól származó jövedelmek.

Mind a három szakasznak, folyamatos, meg nem szűnő jövedelemtermelése van.
  /Többszörösen Halmozódó Jövedelem/

2.- A Külső hálózatokban segíti az ottani csoportod építését.
 Az MM csoportod tagjai, ha még nem tagjai a te külsős hálózatodnak, automatikusan csatlakozni fognak hozzád.
Tehát neked már nem kell ott, új csoportot szervezned.

3.- Mivel az MM programnál már lesz jövedelmed, vásárlásaiddal olyan termékekhez juthatsz, melyek hasznosak lesznek a számodra az életed minden területén.
   - Egészséged megőrzésében, vagy visszaállításában
   - Környezeted kényelmét szolgáló termékeket tudsz vásárolni...
   - Mindennapos, minőségi termékeket vásárolhatsz...
   - Megalapozhatod gyermeked anyagi jövőjét...
   - Luxus cikkeket tudsz vásárolni...(autó, utazás, ingatlan....stb...)
   - Olyan termékek, amelyek a tudásodat, intelligenciádat, szép magyar és más nyelvek elsajátítását segítik...(könyvek, tanfolyamok, stb...)

4.-Az MM program nem csak neked segít, hanem óriási segítséget nyújt más hálózatoknak.

  - Nem csábítja el a tagjait, hanem új tagokkal növeli a hálózatot.
  - Olyan tagokkal, akiknek már van csoportjuk, akiket visznek magukkal.
  - Olyan tagokkal, akik folyamatos, stabil vásárlók, mert az MM programtól megkapják, a vásárlásra szánt összeget.
  - Mivel a vásárlásokért és a csoportjuk forgalmáért ott is jutalékot kapnak, nem fognak kilépni a hálózatból.
  - Folyamatos vásárlásaikkal óriási bevételt generálnak a hálózati cégnek.

5.- És végül, de nem utolsósorban az MM program igen nagyot lendít Hazánk gazdasági helyzetének javításán is.
Hogyan?

- Mivel a tagok jövedelme emelkedik, több és minőségi árút vásárolva fellendítik a kereskedelmet..
- Magasabb adót fizetnek a jövedelmük után.
- Ők, maguk is bekapcsolódnak a szegények megsegítésébe.
- Sokan új vállalkozást nyitnak, alkalmazottakat foglalkoztatnak. Ezzel csökkentik a munkanélküliek számát.
- Több lesz az egészséges ember, csökken a kórházak terhe...
- Kreatív gondolkodásukkal sokat lendítenek a magyarok nemzetközi megítélésén.

Ugye te is akarsz ilyen fejlődés részese, szereplője lenni?

AKARSZ?
Annyira, hogy hajlandó vagy erre egyszeri 1270.-Ft-ot áldozni, és a program lehetőségét a környezetedben terjeszteni?
IGEN?

Akkor kattints hamar a Honlapunk Bal oldali REGISZTRÁCIÓ menüre és csatlakozz!

 
 
NE FELEDD!

CSAK AKARNOD KELL ÉS,
SEGÍTEK.
 
 
  

 
 

  Partner reklám iroda 8230 Balatonfüred Vajda János u. 7.
Tulajdonos: Balogh Zoltán egyéni vállalkozó.
Ügyvezető: Balogh Sándorné
Elérhetőségeink: skype: bjutka11 (csak skypepartner felvétel után),
email:   sitemlmkozpont@gmail.com
partnerreklamiroda@gmail.com